Cursus Engelse Dansen


(Für Deutsch: siehe unten.)

6 Woensdagavonden v.a. 18 september 2013.
o.l.v. Liesbeth Krijgsman.

Engelse dansen uit de 17e eeuw zoals in Jane Austen’s Pride and Prejudice. Deze dansen zijn dankzij John Playford (1623-1686) bewaard gebleven. Tot op de dag van vandaag worden er nog steeds bijgemaakt en gepubliceerd; dansen die vaak elementen bevatten uit de tijd van Playford.

Ook zijn in de 17e eeuw veel Engelsen naar Amerika vertrokken. Deze emigranten namen hun danscultuur mee maar die werd in de loop der tijd veramerikaanst, ofwel uitbundiger.

In de cursus van 6 lessen komen beide Engelse stijlen aan bod zodat je een goed beeld krijgt van de verschillen én overeenkomsten. Je danst met een partner samen met andere paren vanuit verschillende opstellingen (kring, lange rij, square). De dans bestaat uit figuren, een soort patronen in de ruimte, waarbij verschillende passen worden gebruikt ( wandel-, wissel- en wals pas).

De cursus is voor alle niveaus. Voorop staat het plezier in het samen dansen. Zoals bij veel Folk heb je ook hier geen vaste partner nodig.

Lesdata: 18, 25 sept., 2, 9, 16, 30 okt.
Tijd: 20 tot 22 uur
Kosten: € 60 voor de gehele cursus.
Aanmelden: voor 10 september.

Contactgegevens
balfolkopdegrens@gmail.com
Moniek: 06 2028 1979

Twijfel je of het iets voor je is dan kun je na de eerste les beslissen of je de verdere cursus mee wilt doen. Je betaalt dan € 10. Besluit je deel te nemen, dan betaal je
vervolgens het resterende bedrag van € 50.

——————————– DEUTSCH ———————————-

Kurs „Englische Tänze“
6 Mittwochabende ab dem 18. September 2013
angeleitet von Liesbeth Krijgsman

Englische Tänze aus dem 17. Jahrhundert so wie in Jane Austens „Stolz und Vorurteil“
sind dank John Playford (1623 – 1686) erhalten geblieben. Bis heute werden noch immer Tänze hinzugefügt und veröffentlicht, die häufig Elemente aus der Zeit Playfords enthalten.

Im 17. Jahrhundert sind außerdem viele Engländer nach Amerika ausgewandert. Diese Emigranten brachten ihre Tanzkultur mit, die jedoch im Laufe der Zeit amerikanisiert und dabei fröhlicher und ausgelassener wurde.

In den sechs Einheiten des Kurses werden beide englische Tanzstile angeboten, sodass man einen guten Eindruck von den Unterschieden und Gemeinsamkeiten bekommt. Man tanzt mit einem Partner zusammen mit anderen Paaren in unterschiedlichen Tanzaufstellungen (Kreis, Reihe, Square ). Der Tanz selbst besteht aus einzelnen Figuren als einer Art Muster im Raum, wobei unterschiedliche Schritte benutzt werden (Gehschritte, Wechselschritte und Walzerschritte).

Der Kurs ist für alle Tänzerniveaus geeignet. Im Vordergrund steht die Freude am gemeinsamen Tanzen. Sowie bei vielen Folkloretänzen bedarf es auch hier keines festen Partners.

Übungsabende: 18., 25. September, 2., 9., 16., 30. Oktober.
Zeit: 20 bis 22 Uhr
Kosten: 60 € für den gesamten Kurs.
Anmeldung: Bitte vor dem 10. September 2013.

Kontakt
balfolkopdegrens@gmail.com
Moniek: +31 6 2028 1979

Wenn Sie nicht sicher sind, ob dieser Kurs Sie anspricht, dann können Sie nach der ersten Lektion entscheiden, ob Sie weiter am Kurs teilnehmen wollen. Für den ersten Abend zahlen Sie 10 €. Bei weiterer Teilnahme zahlen Sie den Restbetrag von 50 €.